icon-menu
Menu
icon-user.png

kompetenceudvikling

Medarbejderudviklingssamtale - MUS


På BK afholder vi medarbejderudviklingssamtaler (MUS) en gang om året. For nogle medarbejdergrupper vil der forud for MUS blive afholdt gruppeudviklingssamtaler (GRUS). Der kan være aktuelle temaer og emner, som er relevante for alle medarbejdere på skolen at inddrage i MUS. Ledelsen melder disse ud forud for MUS-rundens start.


MUS afholdes med nærmeste leder, som sørger for at indkalde til samtalerne. MUS afholdes normalt i 1. kvartal.


Til MUS har vi udarbejdet materiale, som skal støtte leder og medarbejder i forberedelse og gennemførelse af MUS: 

  • Guide til forberedelse og gennemførelse af MUS
  • Udviklingsplan
  • Vejledning til ledelse og TR

Materialet kan være tilpasset den enkelte afdeling, og der kan desuden anvendes andet materiale til inspiration for samtalen. Det kan leder og medarbejder aftale individuelt. Kontakt din leder for mere information om dette.

I slutningen af samtalen udfylder medarbejder og leder sammen en udviklingsplan, som indeholder aftaler om aktiviteter og udviklingsmål for det kommende år. Begge skriver udviklingsplanen under, og medarbejderen får originalen og lederen en kopi.


Når alle MUS er gennemført, tager ledelsen stilling til, hvilke af de ønskede aktiviteter i medarbejdernes udviklingsplaner, der kan bevilges i det kommende år. Ledelsen giver tilbagemelding til medarbejderne, og udviklingsplanerne justeres herefter.


I skoleåret 2017 - 2018 gennemføres et pilotprojekt med det formål at udvikle MUS-konceptet. Pilotprojektet er beskrevet nedenfor.


Pilotprojekt: Udvikling af MUS


Formål

MUS får et mere udviklingspræget sigte og i højere grad bliver strategisk forankret

Identificere kompetenceudviklingsbehov og kvalificere den bevilgede kompetenceudvikling yderligere

Øge muligheden for at identificere tegn på mistrivsel (arbejdspres, sygdom, stressetc.) på et tidligt tidspunkt, så trivslen øges og sygdomsperioder kan forebygges eller minimeres

Sikre en løbende åben dialog mellem medarbejdere og ledelse.

 

Deltagere

Afdelinger: Alle afdelinger.

Antal deltagere: 20 medarbejdere udvalgt ved lodtrækning forholdsmæssigt ud fra antallet af medarbejdere i hver afdeling.

 

Tid og varighed

Projektperioden varer 12 måneder med start i august 2017.

 

Evaluering

SU evaluerer pilotprojektet efter projektperiodens udløb.

 

Koncept

I pilotprojektet ændres antallet af formelle samtaler mellem medarbejder og leder fra én årlig samtale til seks samtaler, der gennemføres efter følgende principper:

 

MUS

MUS afholdes fortsat som en samtale mellem leder og medarbejder i december/januar.

MUS har fokus på

·   Feedback mellem leder og medarbejder

·   Strategisk forankring, herunder medarbejderens rolle i organisationen nu og i fremtiden

·   Drøftelse af kompetenceudviklingsbehov og -ønsker.


MUS-materialet

·   Kan i endnu højere grad tilpasses den enkelte afdeling

·   Kan indeholde valgfrit inspirationsmateriale (billeder, modeller osv.).

 

En-til-en samtaler

Der gennemføres desuden fem samtaler mellem medarbejder og leder ud fra følgende principper:

·   Samtalerne skal gennemføres på fastlagte tider af året – den enkelte afdeling beslutter hvornår

·   Både leder og medarbejder kan tage initiativ til aftale om samtale og er forpligtet til at gennemføre samtalen

·   Der er ikke en fast ramme for samtalens varighed – den er afhængig af behovet

·   Dagsordenfor samtalen indeholder som minimum emnerne Trivsel, Hverdagen, Aktuelle arbejdsopgaver og Samarbejde med kolleger og leder.


Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.